BC WHITE GEL
Ատամներն սպիտակեցնող գել

Ներգործող բաղադրիչը`
Ջրածնի գերօքսիդ – 35 %  

Նշանակությունը`
BC White Gel – ը նախատեսված է ինչպես առողջ, այնպես էլ հեռացված կակղանով ատամների սպիտակեցման համար: Գործընթացի նպատակն ատամների վրայից պիգմենտային, սննդային, գունային ու ծխախոտի հետքերի հեռացումն է: 

Հատկությունները`
1. BC White Gel – ը սպիտակեցնում է միայն բնական ատամները:
2. Սպիտակեցման չեն ենթարկվում ատամնակապերը, շապիկները, կամրջակները, պլոմբներն ու մյուս արհեստական հավելումները:
3. Պատրաստուկը պարունակում է բարձրորակ թանձրացուցիչ: Ուստի, կարող է ուղղակիորեն կիրառվել ատամների վրա:

Դժվարությամբ են սպիտակեցվում`
1. Ի ծնե մուգ ատամները,
2. Հյուսվածքների բարձր թափանցիկությամբ ու գորշ գունավորմամբ ատամները,
3. Բաց ատամոսկրերի գունային շերտերը:

Խորհուրդ չի տրվում ատամներն սպիտակեցնել`
1. Լնդերի հիվանդությունների,
2. Փտախտով վարակված ատամների,
3. Հղիության,
4. Մինչև 16 տարեկան երեխաների դեպքերում:
5. Բրեկետներ կրելու դեպքում սպիտակեցումը հավասարաչափ չի կատարվում:

Ատամների սպիտակեցման գործընթացը BC White Gel – ի միջոցով`
1. Նախապես հարկավոր է ատամները լավ լվանալ:
2. Փափուկ հյուսվածքները մեկուսացնել լուսային պնդեցման պոլիմերով (BC Barrier):
3. Սպիտակեցնող գելը քսել ատամի մակերևույթին 0,5 մմ հաստությամբ շերտով: 20 վրկ – ի ընթացքում ակտիվացնել յուրաքանչյուր ատամը հալոգենային լամպով: BC White Gel – ը պարունակում է բարձրորակ խտացուցիչ, որը հնարավորություն է ընձեռում սպիտակեցումն իրականացնել առանց փողրակների կիրառման: 
4 - 5 րոպեից ներարկիչի ծայրադիրի օգնությամբ թեթևակի խառնել ատամների վրայի բաղադրությունը: Անհրաժեշտության դեպքում ատամների վրա ավելացնել գելի նոր քանակ և նորից ակտիվացնել լամպի օգնությամբ:
5. Կախված ատամների վիճակից և գունավորման աստիճանից` սպիտակեցման գործընթացը տևում է 15 - ից 30 րոպե և ավարտվում հիմնականում մեկ հաճախմամբ:
6. Ավարտից հետո բամբակյա վիրախծուծի օգնությամբ գելի մնացորդները հեռացնել ատամների վրայից ու ջրով լավ լվանալ:

Ուշադրությու´ն
1.    Ատամների բարձր զգայունության դեպքում հարկավոր է սպիտակեցման գործընթացի ավարտից հետո ատամների վրա քսել զգայունությունը նվազեցնող BC Desense Gel` օգտագործելով փողրակներ:
2.    Ստոմատոլոգիական աշխատասենյակում ատամների սպիտակեցումը բացասական հետևանքներ չի թողնում: Հետևաբար, արդյունքի պահպանման համար այն կարելի է կիրառել պարբերաբար:
3.    Սպիտակեցումից հետո 6 ամսվա ընթացքում պահպանել հատուկ սննդակարգ, խուսափելով գունավորող նյութերի օգտագործումից, ինչպիսիք են` թեյը, սուրճն ու ծխախոտը:

Թողարկման ձևը`
Ներարկիչ - 3 գ

Պահպանման պայմանները`
Պահել սառնարանում: 

Պիտանիության ժամկետը` 2 տարի արտադրման օրից: