BC DESENSE GEL
Գել ատամների գերզգայունությունը նվազենելու համար

Ներգործող բաղադրիչը՝
Կալիումի նիտրատ – 5 %
Նատրիումի ֆտորիդ – 0,11 %

Նշանակությունը ՝
BC Desence Gel– ը պարունակում է կալիումի իոններ, որոնք արգելակում են ցավի փոխանցումը նյարդերին, ինչպես նաև ֆտորի իոններ, որոնք ապահովում են պատրաստուկի հակակարիեսային ազդեցությունը: 
BC Desence Gel–ը կիրառվում է նաև ատամների էմալների վնասվածքների պատճառով առաջացող գերզգայունության նշանների արագ չեզոքացման, սպիտակեցման և ատամնաքարերի հեռացման ժամանակ ատամների զգայունության պատճառով տհաճ զգացումները մեղմելու նպատակով: 

Օգտագործման եղանակը՝
1.    Տարածեք BC Desense Gel – ն ատամի մակերևույթին: 
2.    10 – 15 րոպեից լվանալ այն տաք ջրով: Պատրաստուկն իր մածուցիկությամբ լավ պահպանվում է ատամների վրա և ապահովում բուժող բաղադրիչների երկարաժամկետ ազդեցությունը զգայուն ատամների վրա:
 
Ուշադրությու´ն
BC Desense Gel – ը չի կարելի ատամների վրա թողնել 20 րոպեից ավելի՝ էմալների վնասումից խուսափելու համար: 

Թողարկման ձևը՝
Ներարկիչ  – 6,5 գ

Պահպանման պայմանները ՝
Պահել մութ տեղում  +5 ºC -ից +20 ºC  ջերմաստիճանում:

Պիտանիության ժամկետը` 2 տարի: