BC CHELATOGEL
Գել ատամների արմատախողովակների քիմիական լայնացման համար

Ներգործող բաղադրիչը`
Էթիլենդիամինաքառաքացախաթթու   − 17%

Նշանակությունը`
BC Chelatogel  պատրաստուկն օգտագործվում է ատամների արմատախողովակների քիմիական լայնացման համար:

Հատկությունները`
1.  Էթիլենդիամինաքառաքացախաթթուն և նրա նատրիումական աղերը խելատային  միացություններ են, որոնք միանալով ատամոսկրի հանքային բաղադրիչներին, թուլացնում են այն և հեշտացնում արմատախողովակների մեխանիկական մշակումը:
2.  Գելը հեշտ կիրառվում է վերին ծնոտի ատամների արմատախողովակների մշակման նպատակով: Այն լավ քսուք է ատամնաբուժական գործիքների համար:
3.  Առանց մեխանիկական միջամտության գելը ներթափանցում է արմատախողովակների մեջ ու  փխրեցնում նրանց պատերը:
4. Գելի ջրալույծ հիմքը հնարավորություն է տալիս հեշտությամբ լվանալ արմատախողովակները  ջրի շիթով:

Օգտագործման եղանակը`
1.    Օգտագործելուց առաջ բացել ատամի կակղանի խոռոչը, մաքրել արմատախողովակների մուտքերը: 
2.    Մտցնել գելն ատամնախոռոչի, իսկ այնուհետև` արմատախողովակների մեջ, որից անմիջապես հետո սկսել արմատախողովակների լայնացումը: 
3.    Գործողությունը կրկնել մի քանի անգամ: 
4.    Ավարտից հետո լվանալ ջրով:

Ուշադրությու´ն
Էթիլենդիամինաքառաքացախաթթվի 17% − ոց գելը    ո´չ թունավոր է և   ո´չ հիմնային: Այն բացարձակ անվնաս է հյուսվածքների համար և ունի հեշտ կիրառություն:

Թողարկման ձևը`
Ներարկիչ – 3.5 գ

Պահպանման պայմանները`
Պահել +5oC − ից +20oC  ջերմաստիճանում:

Պիտանիության ժամկետը` 2 տարի: