BC CALCIFOR
Կալցիում պարունակող ռենտգենոկոնտրաստ մածուկ յոդոֆորմով

Ներգործող բաղադրիչները`
Կալցիումի հիդրօքսիդ- 30%
Յոդոֆորմ – 33%
Բարիումի սուլֆատ – 5%

Նշանակությունը՝
1.    Շարունակական պերիդոնտիտի դեպքում վարակված ատամնախոռոչների ժամանակավոր պլոմբման համար: 
2.    Հիմնական ատամների ատամնախողովակների ժամանակավոր փակման համար: 
3.    Նաև վերնամասային մակերեսների համար գուտապերճե բուրակների հետ համատեղ: 
4.    Կաթնատամների ատամնախողովակների փակման համար: 

Օգտագործման եղանակը՝
1.    Մեխանիկական ձևով մշակել ատամնախողովակը: 
2.    Մածուկի անհրաժեշտ քանակությունը խողովակում հասցնել մինչև վերնամասը՝ ավելորդ մասը հեռացնելով արտաքերող գործիքով:
3.    Մածուկը մեկուսացնել չոր բամբակե վիրախծուծով ու հերմետիկացնել ատամը ժամանակավոր պլոմբով: 
4.    Կաթնատամների ատամնախողովակները  BC Calcifor մածուկով փակելուց հետո կարելի է դնել մշտական պլոմբ: 

Ուշադրությու´ն
1.    Մշակվող ատամը ցանկալի է մեկուսացնել: 
2.    Մածուկով ներարկիչը հարկավոր է պինդ փակել յուրաքանչյուր օգտագործումից հետո, որպեսզի մածուկը չչորանա: 

Թողարկման ձևը՝
Ներարկիչ – 2,5 գ

Պահպանման պայմանները՝
Պահել մութ տեղումª +5˚C – ից +20˚C ջերմաստիճանում:

Պիտանիության ժամկետը՝ 2 տարի: