BC BENZOGEL
Լնդերի տեղային անզգայացման միջոց

Ներգործող բաղադրիչը`
Բենզոկային ­ 200մգ/գ

Նշանակությունը`
BC Benzogel–ը կիրառվում է բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի շատ արագ անզգայնացման համար` միայն տեղային օգտագործման նպատակով:

Հատկությունները`
BC Benzogel ­ իմածուցիկ դոնդողն ունի փոքրմակերևույթային լարվածություն և ապահովում  է  երկարաժամկետ անզգայացնող ազդեցություն լորձաթաղանթի վրա`օգտագործելուց 15 ­ 20 վրկ հետո. մոտավորապես 20 ­ 30 րոպե տևողությամբ:  Բենզոկայինը, ինչպես մյուս տեղայինան զգայնացնողները, ժամանակավորապես արգելակում է նյարդային թելերի երկայնքով ազդակների տարածումը և նյարդային մեմբրաններում նատրիումի իոնների տեղաշարժը: Ենթադրվում է, որ տեղային անզգայնացումը կատարվում է նյարդային մեմբրանների նատրիումական խողովակների ներսում:

Ցուցումներ`
BC Benzogel – ն օգտագործվում  է որպես տեղային անզգայացնող միջոց բերանի
խոռոչում կատարվող սրսկումների, պրոթեզների տեղադրման, ինչպես նաև ատամնաքարերից ատամները մաքրելու ժամանակ:

Կիրառման ձևը`
Բերանի խոռոչի անզգայնացվող հատվածը պետք է լավ չորացնել, այնուհետև, ներարկիչից BC Benzogel –ը բարակ շերտով քսել անզգայնացվող մակերեսին և թողնել մինչև որդոնդողն ազդի, որից հետո այն մաքրել բամբակյա տամպոնով ու շարունակել բուժումը:

Հակացուցումներ`
BC Benzogel – ըհակացուցված  է հղիներին, ինչպես նաև նրանց, ովքեր ալերգիկ հակազդեցություն ունեն տեղային անզգայնացնող միջոցների, մասնավորապես, բենզոկայինի ու դեղամիջոցի մյուս բաղադրիչների նկատմամբ:

Ուշադրությու´ն
BC Benzogel – ի հետ շփվելիս մաշկը և աչքերը պետք է անհապաղ լվանալ հոսող ջրով:

Թողարկման ձևը`
Ներարկիչ ­ 6 գ

Պահպանման պայմանները`
Պահել մութ տեղում` +5°C − ից +20°C ջերմաստիճանում:

Պիտանիության ժամկետը` 2 տարի: