Հեղուկ խտանյութ բարձր մակարդակի ախտահանման և մանրէազերծման համար
Բարձր մակարդակի ախտահանող և մանրէազերծող միջոց
Սպիրտային հիմքով լուծույթ՝ բժշկական սարքավորումների արագ ախտահանման համար
Մաքրող և ախտահանող խտանյութ մակերևույթների, սարքավորումների և բժշկական գործիքների համար
Հակամանրէային ժել՝ ձեռքերի հիգիենիկ մշակման համար
Հակամանրէային օճառ ձեռքերի համար
Հեղուկ խտանյութ մաքրման և նախամանրէազերծումային ախտահանման համար